Ustvarjanje družbenega učinka

Danes je tako zelo popularno biti socialni podjetnik… Nevladne organizacije so po novem socialna podjetja, razvojne agencije se imajo za socialna podjetja, podjetniški inkubatorji se imajo za socialna podjetja, podjetja ki potrebujejo hitro finančno injekcijo in so videla razpis za socialna podjetja se imajo za socialna podjetja…

Nič ni narobe, da želimo biti socialni in prav je, da država financira aktivnosti, ki so namenjene družbeni koristi, ampak to je šlo predaleč. Po mojem mnenju je razlog za nastalo stanje v dejstvu, da naša država pri razpisih ne loči med aktivnostmi za družbeno dobro in dejanskim družbenim učinkom. To dvoje nikakor nista isti stvari. Pojasnimo si s primerom: Predstavljajte si krdelo volkov, ki tulijo v luno. Zagotovo so zelo aktivni, a posebnega učinka nimajo.

Žal imamo v Sloveniji pri javnih razpisih sistem, v katerem se je ločnica med učinki in aktivnostmi povsem zabrisala. Takorekoč vsi razpisi merijo stvari, kot so “število vključenih udeležencev” in podobne indikatorje, ki predvsem beležijo aktivnosti – pravega merjenja družbenega učinka pa ne zahteva nihče.

Veliko javnega denarja bi prihranili – ali pa še bolje, razdelili bi ga tako, da bi bil njegov učinek večji – če bi si za vsak projekt znali postaviti štiri zelo preprosta vprašanja:

  1. Kakšno družbeno spremembo hočemo doseči – v obliki stavka, ki vsebuje (a) ciljno skupino, (b) glagol in (c) učinek, npr: zmanjšati število brezposelnih mladih v kraju X.
  2. Kaj je objektiven indikator za to spremembo – verjetno to ni število udeležencev na neki delavnici, ampak število mladih, ki so našli zaposlitev, morda povečanje njihovega mesečnega zaslužka prek študentskega servisa ali kaj tretjega.
  3. Smo za to spremembo res “krivi” mi – argumentirati bo treba, da smo dejansko nekomu pomagali do službe, ne samo slepo predpostaviti, da se je zaposlitev zgodila zaradi nas.
  4. Koliko nas je to stalo – primerjati je treba količino vloženega denarja z drugimi primerljivimi intervencijami in šele tako objektivno presoditi, ali je bila res učinkovita.

Želim si, da bi bili v bodoče pri merjenju učinka bolj rigorozni, saj bomo le tako zares znali ločiti zrnje od plev – in prave socialne podjetnike od množice tistih, ki samo črpajo državna sredstva.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *